Структура - схема
http://www.radnevo.acstre.com/assets/Obshtina/struktura_shema/str2014.pdf
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg