Приключили проекти

Проект: "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО"
 
 
Проект: "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. ТРЪНКОВО"Проект: "ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА СТАДИОНА В С.СЪРНЕВО"


Проект: "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ В С. ЛЮБЕНОВО"


Проект: "ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО" - II ФАЗА


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. РИСИМАНОВО"


Проект: "ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГРАД РАДНЕВО"


Проект: "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"


Проект: "ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО" – І ФАЗА 


Проект: "ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАРКА НА С. ТОПОЛЯНЕ"


Проект: "СЕНЗОРНА ГРАДИНА КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГРАД РАДНЕВО"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg