Република България
Община Раднево
Официален интернет сайт

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Георги Коев - зам. кмет "Финанси"

д-р Теньо Тенев - зам. кмет "ТСУ, стопанска политика и социални дейности"

д-р Евгени Гинев - зам. кмет "Евроинтеграция, образование и култура"

Деко Делев - Секретар

арх. Росица Мъглова - гл. архитект

Наташа Сандева - н-к отдел "Вътрешен одит"

Ваня Дякова - отдел "Вътрешен одит"

Милена Янчева - финансов контрольор

"ОМП и сигурност"

Стоян Стоянов - гл. експерт

Дирекция "АПИО"

Даниела Дечева - директор

Мирослав Вълев - гл. юрисконсулт

Дамяна Янкова - гл. специалист

Валя Николаева - ст. специалист

Бонка Бакалова - гл. експерт

Надежда Велчева - гл. експерт

Доника Недкова - ст. експерт

Мария Райкова - ст. експерт

Лена Желева - ст. експерт

Марияна Славова - мл. експерт

Румяна Дикова - гл. специалист

Дарина Чолакова - ст. специалист

Валя Николаева - ст. специалист

Николай Иванов - гл. специалист

Стоянка Маринова - ст. специалист

Живка Ангелова - гл. специалист

Минка Янкова - ст. специалист

Дияна Раднева - ст. спациалист

ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"

Райна Русева - директор

Радка Илчева

Росица Тенева - гл. експерт

Милена Андонова - ст. счетоводител

Миглена Георгиева - мл. счетоводител

Николинка Иванова - гл. специалист

Мариана Маринова - гл. специалист

Денка Русева - ст. специалист

Господинка Георгиева - гл. експерт

Живка Даракчиева - гл. специалист

Снежана Русева - гл. специалист

ДИРЕКЦИЯ "ТСУСПОС"

Петър Петров - директор

ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

Диян Канев - началник

Виктория Маджарова - ст. експерт

Марияна Иванова - ст. специалист

Стефка Димитрова - ст. специалист

Христина Динева - ст. специалист

Мариана Димитрова - ст. специалист

ОТДЕЛ "СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩ. СОБСТВЕНОСТ"

Даниела Иванова - началник

Иванка Бонева - ст. експерт

Мирослава Златанова - гл. специалист

Нели Раднева - гл. експерт

Валентина Вълева - гл. експерт

Красимир Съвлеков - ст. експерт

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"

Ромео Петров - гл. експерт

Светла Баракова - гл. експерт

Геновева Иванова - мл. експерт

ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Моника Стоилова - ръководител

Светослав Маринов - координатор

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА"

Емилия Симеонова - директор

Деяна Донева - гл. експерт

Петя Вълева - гл. експерт

Славея Иванова - гл. експерт

Ваня Колева - гл. експерт

Ралица Йорданова - гл. специалист

Росица Петкова - секретар МКБППМН

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Димитър Димитров - директор

Виолета Йовчева - ст. юрисконсулт

Живко Жерков - гл. експерт

Росица Генчева - гл. експерт

Гергана Маланова - гл. експерт

Деляна Димитрова - мл. експерт

Дарина Дюлгерова - гл. специалист

Владимир Киров - гл. експерт

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Магдалена Петкова - директор

Жулиета Станчева - директор

Диана Неделчева - директор

Снежана Илиева - директор

Иванка Райкова - директор

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ


Иван Димитров - директор

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА "НОНЧО ВОДЕНИЧАРОВ"

Искра Георгиева - директор

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пламен Караилиев - директор

Мария Господинова - уредник

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Тончо Иванов - км. наместник

Христо Желев - км. наместник

Динко Динев - км. наместник

Теньо Георгиев - км. наместник

Стоянка Желязкова - км. наместник

Светла Тенева - км. наместник

Симеон Симеонов - км. наместник

Богдана Канева - км. наместник

Илия Илиев - км. наместник

Даниела Колева - ст. специалист

Диана Нейкова - ст. специалист

Динка Велчева - ст. специалист

Донка Петкова - ст. специалист

Елена Влаева - ст. специалист

Живка Петкова - ст. специалист

Кръстина Петрова - ст. специалист

Мария Желязкова - ст. специалист

Минка Желева - ст. специалист

Стоянка Трайкова - ст. специалист

 
Избори за Президент и Вицепрезидент на РБ и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.
/assets/baner_NJM.jpg
/assets/Novini/2016/july-septemvri/OPOS/Logo_OPOS.jpg

/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg