Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по:

 чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:

 Общински съветници /мандат 2015-2019 г./

 Кметове /мандат 2015-2019 г./ 
 
 чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ:
 
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg