Общинска библиотека "Алдин Алдинов"

Летоброенето на Общинска библиотека "Алдин Алдинов” –гр. Раднево  започва през януари 1893год. заедно с основаването   на читалището. Чрез дарения на двеста тома книги от будни  и родолюбиви радневци се започва и библиотечната дейност. Като първи библиотекари се изявяват Миньо Марков, Иван Божинов и Георги Маслинков.

От 28.12.2009 г. с решение на Общински съвет – гр. Раднево, Градската библиотека  е преименувана на Общинска библиотека ,,Алдин Алдинов“. Личността Алдин Алдинов беше живата история на Раднево. Работил като учител, участник във Втората световна война, награден с орден за военни заслуги, почетен гражданин на гр. Раднево, носител на наградата "Магда Петканова“

Общинска библиотека "Алдин Алдинов“ е основно книгохранилище на региона с фонд 84 536 библиотечни  единици, архив на краеведска литература и местен печат, който е обособен на следните части:

       - Основен фонд – нареден в книгохранилищата;

       - Фонд за свободен достъп:  заемна за възрастни, справочен фонд, обща читалня;

       - Фонд за деца до 14 години –звено "Детско“;

       - Фонд за звено "Изкуство “, включващ и непечатни материали;

       - Звено "Виртуално” – седем броя компютри.

Библиотеката обслужва населението на града и общината с художествена литература и литература от всички отрасли на знанието. Диференцирано обслужва своите потребители на информация, като са обособени следните  самостоятелни звена:

 - За деца до 14 години.

 - Заемна за възрастни.

 - Читалня за ползване на периодични, справочни и други издания.

 - Изкуство,  в което освен печатни материали се предоставят и такива на електронни носители.

      - "Виртуално“ звено, където се ползват  седем  компютъра.

И днес фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания, стремящи се да отговарят на съвременните търсения и да задоволяват нарастващите читателски интереси.

 За контакти: тел.0417/8 30 88,  libraryradnevo@abv.bg

 
 

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg