Анализ и оценка за състоянието на околната среда по компоненти

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 *Данни за концентрациите на контролираните замърсители във въздуха
 *Мобилна автоматична станция следи качеството на въздуха
 *Eмисионно обследване на атмосферния въздух в гр. Раднево
    -Резултати от емисионното изследване на атмосферния въздух през м. февруари 2010 г.
    -Резултати от емисионно изследване за първото шестмесечие на 2010 г.

 *Данни за състоянието на атмосферния въздух
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода януари-март 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. април 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. май 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. юни 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода юли-септември 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. октомври 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. ноември 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м.декември 2012 г.
    -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода 21.12.2012 г.-07.01.2013 г .
   

ВОДИ

ОТПАДЪЦИ


Зелен телефон
Управление на специфични потоци отпадъци
Разделно събиране на отпадъци от опаковки
Къде да изхвърляме батериите и старите електрически уреди?

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ПОЧВИ

ШУМ

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg