Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти
https://payments.nra.bg:4351/taxpay/client/login.php?ticket=KYuDMXclpjbkJkXxGurSMHHjGzuCcCWx
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg