Електронно правителство
http://www.egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg