Достъп до информация
Годишен отчет за ДОИ за 2014 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2013 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2012 г.

Годишен отчет за ДОИ за 2011 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Раднево

Правила за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация
 
Заявление за достъп до информация

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011г., обн. Държавен вестник ,бр.98 от 13 декември 2011г.

Заявления по ЗДОИ могат да се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите от понеделник до петък от 8:30 до 17:00ч. и на e-mail:

obshtina@radnevo.net

decheva@radnevo.net

katia@obshtina.radnevo.net

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg