Общински план за развитие 2014 - 2020

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020

Приложение 1: Индикатори

Приложение 2: Предварителна оценка

Последваща оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2014 г. - приет с Решение № 929 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Раднево

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Раднево 2014-2020 г. за 2015 г. - приет с Решение № 124 от 31.03.2016 г. на Общински съвет Раднево

АРХИВ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013

Приоритет 1: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от съществуващите и новоизградени мощности

Приоритет 2: Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда

Приоритет 3: Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти

Приоритет 5: Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество


Приоритет 6: Развитие на социалната и инженерната инфраструктура

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg