Антикорупция
ВНЕСИ СВОЯ СИГНАЛ ТУК! Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет е създадена с Решение № 61 на МС от 2.02.2006 г.

Декларации по чл.12, т.2 от закона за предотвратяване и разкриване конфликта на интереси:
Всички публикувани в този раздел декларации са подписани саморъчно, като графичните знаци на подписите се съхраняват само в администрацията, а документите имат закрити зони, тъй като се обявяват на сайта на администрацията при условията на чл.17, ал.2 от ЗПРКИ при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни!
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg