Общински бюджет

                                                   БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2018г.

Бюджет на Община Раднево за 2018г. - публикуван на 31.01.2018г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г. - публикуван на 31.01.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2017г. - публикуван на 22.12.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2017г. - публикуван на 30.11.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г. - публикуван на 31.10.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2017г. - публикуван на 19.09.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2017г. - публикуван на 18.08.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г. - публикуван на 27.07.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2017г.-публикуван на 23.06.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2017г. - публикуван на 26.05.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2017г. - публикуван на 15.03.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 януари 2017 г.

Бюджет на Община Раднево за 2017г. - публикуван на 06.02.2017г.


ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2017г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета,сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.

Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2016 г.


 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2015 г.

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2014 г.

 
 
 
                                                                           БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2014 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 5 - Капиталови разходи 2014
 
 


ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ 2013

Обяснителна записка по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Отчет за извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към националния фонд (ИБСФ-3-КСФ)ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2013 г.


 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2012 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2011г.
 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2010г.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg