Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На 18.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала №1 на Община Раднево - първи етаж, ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България.

Разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите

Уведомление за дежурните прокурори в Районна прокуратура Раднево във връзка с провеждане на избори за членове на Европейски парламент

Информационни материали за гражданите под формата на клипове и банери, насочени към предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.: https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Download/CIK.rar

 

СЪОБЩЕНИЯ

Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК)

Решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 105-ЕП от 09.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 14-ЕП от 11.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 27-ЕП от 24.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 224-ЕП от 24.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. на Централна Избирателна Комисия

Решение № 47-ЕП от 10.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Решение № 52-ЕП от 14.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Стара Загора


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Предварителен списък с брой избиратели в община Раднево

Списък с адреси на СИК в община Раднево

Избирателен списък - част I за гласуване в изборните за членове на Европейския парламент от Република България

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕДИ

Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на община Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци в община Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за провеждане на предизборна кампания

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне изборните помещения на секции

Заповед на Кмета на Община Раднево за назначаване на комисия за приемане на изборни книжа

Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с организация и произвеждане на изборите за членове на ЕП

Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с образуване на Подвижна секционна избирателна комисия

Заповед на Кмена на Община Раднево за ангажирани лица във връзка с организиране и произвеждане на изборите за членове на ЕП


ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Транспортна схема I

Транспортна схема II

Транспортна схема III


ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Приложение № 9 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 11 Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)

Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg