Избори за Народни представители - на 26 март 2017 г.
 
СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение във връзка с гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в изборите за народни представители, на 26.03.2017г.

Провеждане на обучение от представители на РИК на Секционни избирателни комисии /СИК/, във връзка с провеждане на избори за народни представители на Р България, на 26.03.2017г.

Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии, при произвеждане на избори за народни представители, на 26.03.2017г.

ЗАПОВЕДИ

Заповед №563/24.03.2017г. относно дежурствата и участието в организацията по раздаването и транспортирането на бюлетините до секционните избирателни комисии по населените места

Заповед №561/23.03.2017г. относно образуването на секционна избирателна комисия в МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков"Раднево ЕООД

Заповед №554/23.03.2017г. във връзка с осигуряване на обществения ред и създаване на нормална обстановка за произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.

Заповед №478/09.03.2017г. във връзка с дежурства по приемане  на искания за гласуване на основание чл.36 и чл.37 от Изборния кодекс

Заповед №477/09.03.2017г. във връзка с образуване на подвижна секционно избирателна комисия

Заповед №341/16.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев

Заповед №340/16.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев

Заповед №236/01.02.2017г. от кмета на Община Раднево - д-р Теньо Тенев

Заповед №229/31.01.2017г. от кмета на Община Раднево д-р Теньо Тенев


ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)


Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс)


ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл.39, ал.2-6 от Изборния кодекс)

Заявление за вписване в избирателния списък (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

Заявление - Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната (по чл.252, ал.2 във връзка с чл.39 от Изборния кодекс)
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg