ИЗБОРИ - АРХИВ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 6 ноември 2016 г. - АРХИВ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - архив

Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за Президент и Вицепрезидент на РБ на 13 ноември 2016 г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на Национален референдум
Избирателен списък за провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
Избирателен списък за произвеждане на Национален референдум

СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение до ИК за Участие в ИРК за Национален референдум
Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и Национален референдум на 6 ноември 2016 г.
ВАЖНО - забранено поставянето на агитационни материали за предстоящите избори

ЗАПОВЕДИ

Заповед №2505 от 10.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево за опазването на обществения ред на територията на община Раднево в предизборния ден на 12.11.2016 г. и в изборния ден на 13.11.2016 г.
Заповед №2504 от 10.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с озрганизацията по раздаването и транспортирането на бюлетините до секционните избирателни комисии
Заповед №2457 от 02.11.2016 г. на Кмета на Община Раднево за опазването на обществения ред на територията на община Раднево
Заповед №2268 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед №2267 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед №2266 от 04.10.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед №2111 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
Заповед №2110 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
ЗАЯВЛЕНИЯ за Избори за Президент и Вицепрезидент на РБ
- ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
- ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
- ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
- ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАЯВЛЕНИЯ за Избори за Президент и Вицепрезидент на РБ и Национален референдум
- ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
- ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
- ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
- ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ 2015 - АРХИВ

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждането на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата на агитационните материали на политическите партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати

СЪОБЩЕНИЯ

Обучение за членовете на Секционните избирателни комисии в община Раднево
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк: https://www.cik.bg/bg/36 .
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии
Покана за консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия
Оповестяване на населените места в община Раднево, които придобиват статут на кметства

     Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
     Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.
    Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
    През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
    Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
    Чрез SMS:
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
    Чрез стационарен или мобилен телефон:
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ИЗБОРИ за народни представители 2014 - АРХИВ

ЗАПОВЕДИ
Заповед за образуване на избирателна секция в ДПБ "Д-р Г.Кисьов";
Заповед на Кмета на Община Раднево за образуване на избирателни секции на територията на Община Раднево
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци в Община Раднево
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за провеждане на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед на Кмета на Община Раднево във връзка с организационно техническата подготовка на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

ПОКАНИ
Покана до представители на партии относно провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение относно провеждане на обучение от Районна избирателна комисия


ИЗБОРИ за народни представители 2013 - АРХИВ

Заповед на Кмета на Община Раднево за осигуряване на обществен ред и създаване на нормална обстановка за провеждане на Изборите за народни представители на 12.05.2013 г.

Обява

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателни списъци
Заповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия
Допълване на Заповед № 510/03.04.2013 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за провеждането на предизборната кампания
Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне местата за поставяне на агитационни материали
Консултации за определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни секции

Стартиране на сайта за справки в избирателните списъци за обявяване и за подаване на Искане за гласуване по настоящ адрес и регистриране на удостоверения за гласуване на друго място по електронен път:

https://www.grao.bg/elections/

Избирателни списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево относно образуване на избирателни секции
Списък на местата за обявяване на избирателни списъци в Община Раднево

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg