Офис за военен отчет
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански, средни или висши училиша в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.във военно формирование 22240-Сливен

МЗ №ОХ-391 от 24.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс


МЗ №ОХ-360 от 12.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ №ОХ-320 от 03.04.2017г - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,завършили граждански,средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ № ОХ-29 от 11.01.2017 г. - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс - публикувано на 23.01.2017 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив - публикувано на 23.01.2017 г.
1. Приложение № 1- Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Стара Загора, за заемане след конкурс;
2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизони Карлово и Казанлък, за заемане след конкурс;
3. Приложение № 3 - Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 44220 - Пловдив, за заемане след конкурс;
4. Приложение № 4 - Нормативи за изпита по физическа подготовка.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 07.11.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски - Публикувано на 03.10.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево.

Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Плевен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 2 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Асеновград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 3 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 4 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 24620 – Свобода, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 5 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 26400 – Благоевград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 6 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 7 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Шумен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 8 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 9 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Повече информация може да видите тук! Централно военно окръжие


Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - Публикувано на 28.03.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора
 
 
 

Обявени места за НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И ВИСШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" за 2015-2016 год.:

- Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

- Обява за вакантни длъжности в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти
 
- Заповед за обявени места във ВВУ

- График за срещи с випускниците на средните училища


Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС - 2015 г.

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg