Обявления

Съобщение
20.04.2018

Обявление
18.04.2018
Община Раднево, Дирекция ТСУ съобщава , че със заповед № 906/16.04.2018г. се разрешаве изработването на проект за изменение на ПУП - ПР/План за регулация/ на ПИ 38008.106.5 и 38008.106.90 по кадастрална карта на землище с. Коларово, общ. Раднево

Съобщение
17.04.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Обява
17.04.2018
Провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Управител" на "Издателска къща - Марица Изток" ЕООД, гр. Раднево

Обявление
16.04.2018
Заповед № 904 от 16.04.2018г. от Кмета на Община Раднево във връзка с Наредбата за условията и реда за отглеждане на животни на Община Раднево

Съобщение
13.04.2018
Дирекция "Бюро по труда"- Раднево провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg