Обявления

Обява
19.10.2017
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания при Община Раднево обявява свободно работно място за длъжността педагог, по чл.68,ал.1, т.3 (по заместване)

Съобщение
17.10.2017
Уважаеми граждани,поради профилактика на ЕVN на 18.10.2017г.от 8:45 до 10:00 и на 20.10.2017г. от 15:30 до 16:30 в Общинска Администрация гр. Раднево ще има смущения в електрозахранването.

Съобщение
16.10.2017
Съобщение във връзка с изработен Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII - 143 в кв.41А по плана на с. Землен, община Раднево.

Обявление
16.10.2017
Със заповед №1947/14.09.2017г. Кмета на община Раднево д-р Теньо Тенев утвърди правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в детските градини.Видовете Допълнителни педагогически дейности са: английски език, народни танци, спортни танци, шах и руски език.

Съобщение
06.10.2017
Открита е процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран естествен извор КЕИ "Петрово кладенче". Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Съобщение
06.10.2017
Съобщение относно открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран естествен извор КЕИ "Обуля".Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg