Обявления

Обява
13.12.2017
Дирекция "Бюро по труда " гр. Раднево обявява свободни работни места

Обявление
11.12.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Главен експерт "Образование", отдел "Социални дейности", дирекция "Общинска собственост и социални дейности"

Съобщение
04.12.2017
Съобщение във връзка с разрешаването на ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ XII-126 и УПИ XIII-124.кв.12 по плана на с. Тополяне,Община Раднево, Област Стара Загора

Обявление
04.12.2017
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Старши счетоводител", отдел"Счетоводство и бюджет", дирекция "Финансово - стопански дейности и управление на собствеността"

Обявление
04.12.2017
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Младши експерт", отдел "Счетоводство и бюджет", дирекция "Финансово - стопански дейности и управление на собствеността"

Обява
04.12.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите участници в конкурс за длъжността "Главен експерт", отдел "Местни данъци и такси"

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg