Обявления

Обявление
19.10.2018
Обявление относно публикувано в държавен вестник съобщение за изготвен проект за ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Обява
17.10.2018
Обява за инвестиционно намерение "Повишаване на ефективността и модернизация на СОИ" на "ТЕЦ-МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД, с.Ковачево,община Раднево.Обява за инвестиционно предложение.Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление
16.10.2018
Обявление относно разрешаване изработването на Специализиран Подробен Устройствен План /СПУП/ за развитие на "Мини-Марица Изток"ЕАД, Рудник "Трояново-1"

Обява
16.10.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обявление
15.10.2018
Обявление във връзка с разрешаване изработването на ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Обява
09.10.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg