Обявления

Обявление
06.12.2018
Община Раднево, с адрес на управление: гр. Раднево, ул. „М. Станев” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 2843/ 30.11.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

Съобщение
06.12.2018
Покана за публично обсъждане на проект на нова Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Раднево

Обява
27.11.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Обява
27.11.2018
Обява във връзка с инвестиционно предложение “Почистване на земеделски имот от храстова и дървесна растителност с № 000144, площ 22.361 дка, попадащ в землището на с. Любеново, общ. Раднево, обл. Стара Загора“.Инвестиционно предложение

Съобщение
26.11.2018
Стартира приема за номинации за спортист и треньор на годината на Община Раднево.Бланка за кандидатстване.Правила за условията и реда за награждаване с награда "Спортист на годината" в Община Раднево

Обявление
21.11.2018
Обявление относно разрешаване изработването на КПИИ - План за застрояване на ПИ

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg