Обявления

Обява
22.05.2018
Дирекция "Бюро по труда" обявява свободни работни места

Съобщение
21.05.2018
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Главен експерт", отдел "Обществени поръчки", дирекция "Обществени поръчки и евроинтеграция.Списък на недопуснатите кандидати

Съобщение
18.05.2018
Община Раднево отдел ТСУС, на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ съобщава за разрешаване на изработването на КПИИ-План за застрояване и ПУП-План за регулация

Обява
18.05.2018
Обява на вниманието на собствениците на пчелини и пчелни семейства.Уведомително писмо

Обява
15.05.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
08.05.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg