Обявления

Обява
14.08.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обявление
08.08.2018
Заповед относно определяне на комисия по землища в Община Раднево

Обява
07.08.2018
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
31.07.2018
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Раднево обявява свободни работни места

Обявление
30.07.2018
Списък на допуснати и недопуснати участници в конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Правен", дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"

Обява
27.07.2018
Обява във връзка с "Изграждане на микроязовир" в имот №72824.29.140 в землището на с.Тополяне, община Раднево

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg