Новини

Детска изложба „Моят ден в Мини Марица-изток” е експонирана в центъра на гр. Раднево
12.08.2018
Детска изложба „Моят ден в Мини Марица-изток” е експонирана в центъра на гр. РадневоИзпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов откри изложба от детски рисунки, експонирана в центъра на гр. Раднево. Заедно с кмета на община Раднево Теньо Тенев и мениджърския екип на Дружеството те разгледаха творбите под надслов „Моят ден в Мини Марица-изток”. Изложбата е резултат от творческите усилия на децата, които взеха участие в първия по рода си Ден на отворените врати, проведен и в трите рудника на Дружеството по случай Първи юни. На шест пана, поставени в центъра на гр. Раднево, жителите и гостите на града...

Програма за 7 септември - Деня на Раднево
10.08.2018

Празничен концерт
07.08.2018

ТРАДИЦИОНЕН ПАНАИР РАДНЕВО 2018
24.07.2018

Покана, условия и заявки за участие във Втори фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018 и Конкурса "Тракийски славей - с песните на Динка Русева"
09.07.2018
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имам удоволствието да се обърна към Вас с покана да вземете участие във Втори фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018г., който ще се преведе на 7, 8, 9 септември 2018г. в гр.Раднево, област Стара Загора.    Фестивалът се организира от Община Раднево и Общински център за култура „Нончо Воденичаров“. Събитието се формира като фестивал на инструменталното и танцово изкуство. Този формат ще даде възможност за изява на множество любители на българския фолклор и ще повиши мотивацията им да се занимават с конструктивната творческа дейност в областта на изкуството.Крайният срок за изпращане на Вашата заявка...

Д-р Теньо Тенев - Кмет на Община Раднево подписа трети договор с Държавен фонд "Земеделие"
03.07.2018
На 03.07.2018 година Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписа трeти договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В изпълнение на договора, на стойност 5 583 647,24 лв. без ДДС, ще се извърши реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община...

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg