Новини
Съгласно Наредбата за символика на Община Раднево до 30 юни 2019 г. се приемат предложения за награда „Раднево” и званието „Почетен гражданин на град Раднево”
10.06.2019

Съгласно Наредбата за символика на Община Раднево до        
30 юни 2019 г. се приемат предложения за награда „Раднево” и          
званието „Почетен гражданин на град Раднево”  

Награда „Раднево” се присъжда на граждани, здравни и социални институции, спортни клубове, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, производствени предприятия, големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на Община Раднево, дарители, които имат значим и реален принос за развитието и просперитета на град Раднево и Общината, за решаването на местните проблеми, за действия и прояви на гражданска отговорност. Вносители на предложенията могат да бъдат кметът на Община Раднево, общински съветници, сдружения с нестопанска цел, неправителствени организации, подписка от не по-малко от 30 дееспособни жители на Община Раднево. Писмените предложенията за носител на награда „Раднево”  са до Председателя на Комисията по символика и се внасят в деловодството на Общината или  на  email: obshtina@radnevo.net до 30 юни 2019 г. Предложенията трябва да съдържат име, адрес и телефон на кандидата, подробни мотиви, описание дейността на лицето/институцията (прилагат се копия на документи, ако има такива),  име, адрес и телефон на вносителя.
        Званието „Почетен гражданин на град Раднево” e най-високото отличие на Община Раднево. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във всички области на обществения живот. Поводи за присъждане на званието могат да бъдат:            
          - дългогодишна обществено-полезна дейност за град Раднево и Общината;    
          -изключителни постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта;                         
          - дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината;       
          - проявен изключителен героизъм и хуманност.         
Писмени предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Раднево” до Общински съвет-Раднево могат да правят: кметът на Община Раднево;  общинските съветници; подписка от най-малко 70 дееспособни жители на Община Раднево. Предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Раднево” се приемат най-късно до 30 юни 2019 година в деловодството на Община Раднево и до Общински съвет-Раднево. Постъпилите предложения трябва да бъдат придружени от: подробни мотиви; описание на дейността на лицето (прилагат се копия на документи, ако има такива); кратка биография на предлагания кандидат. Удостояването със званието  става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.        
       За повече информация тел: 0899 845252 – Ралица Йорданова-Главен експерт „Култура“.

 

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg