Новини
Обявление
13.05.2019
На 18.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала №1 на Община Раднево - първи етаж, ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България.
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg