Новини
Kонкурс на тема “МАГИЯТА НА ЗЕМЯТА” по случай международния ден на Земята 22 април
26.03.2019

Община Раднево, вестник “Марица-изток” и Художествена галерия – гр. Раднево
Обявяват конкурс на тема “МАГИЯТА НА ЗЕМЯТА”
по случай международния ден на Земята 22 април
Конкурсът е в три направления:
1. Най-добро литературно произведение по темата (есе, кратък разказ, стихотворение).
2. Рисунка на екологична тематика.
3. Най-атрактивна електронна презентация на екологична тематика

Участници: деца от подготвителните групи в училища и детски градини и ученици от 
1 до 12 клас от общинските училища.
Изисквания за формата на рисунките 25/35 см. На кадастрон, картон или блоков лист. Не се приемат рисунки с флумастери.
Срок за предаване на материалите: 
• За рисунките и литературните произведения - 11.04.2019 г. до 15 ч. в стая 411 при гл. експерт “Образование” г-жа Ваня Колева. 
• За презентацията – до 12 слайда – 11.04.2019 г на диск или флаш-памет. На презентацията се отбелязват името, класа, училището и телефона на участника 
Класиране: Класирането ще бъде в следните възрастови категории:
• За рисунките: 
І категория - предучилищна
ІІ категория – 1 – 4 клас
ІІІ категория - 5 - 8 клас
ІV категория – 9 – 12 клас
• За литературните произведения: 
І категория - 1 – 4 клас
ІІ категория – 5 - 8 клас
ІІІ категория - 9 – 12 клас
• За презентациите: 
І категория - 5 - 8 клас 
ІІ категория – 9 – 12 клас

Най-добрите литературни произведения ще бъдат публикувани на специална страница на вестник “Марица-изток”, посветена на празника, а класираните рисунки ще се експонират в художествената галерия.
На първенците ще бъдат раздадени награди осигурени от община Раднево.
Тържественото отбелязване на Деня на Земята с награждаване на класираните участници в конкурсите ще се проведе на 22.04.2019 г. от 10.30 часа в Художествената галерия на град Раднево.

Разчитаме на Вашето участие!

За контакти: Гл. експерт образование г-жа Ваня Колева – тел. 0417/81 207 и Началник отдел ЧЕЗС г-жа Елена Цветанова – тел. 0417/81 254

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg