Новини
Община Раднево се сдоби с фабрично нов челен товарач за обслужване на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци.
30.10.2018
Днес община Раднево получи фабрично нов челен товарач за обслужване на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево. Техниката бе доставена от фирма „Екосол България“ АД, която спечели проведената по-рано обществена поръчка.
Средствата за закупуването й са осигурени от натрупаните по сметката на община Раднево в РИОСВ – Стара Загора постъпления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за които сме подали заявление и сме одобрени за финансиране.
Техниката беше приета от г-н Светослав Маринов – Зам.-кмет на община Раднево, инж. Божидар Иванов – Директор на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ и г-жа Елена Цветанова – Началник на отдел „Чистота, екология и зелена система“.
Машината напълно отговаря на заложените критерии и показатели.
Апелираме към жителите на Общината, предвид наближаване сезона за почистване на градините, да извозват зелените си отпадъци и клоните от рязане на овошки и лозовите пръчки на общинската площадка за биоразградими отпадъци. Новозакупената машина ще извършва част от дейностите по компостиране на отпадъците, както и ще товари зелени отпадъци от общински територии за доставката им до площадката. Площадката е отворена от 8.00 до 20.00 часа всеки ден (вкл. събота и неделя) и не се заплаща такса вход. Намира се на 1,5 км от град Раднево в посока на с. Пет могили.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg