Новини
Световен ден на птиците
05.10.2018
На 05.10.2018 г. във връзка с отбелязване на Световния ден на птиците, на яз. Раднево беше проведен урок на открито с ученици от две училища от гр. Раднево - СУ „Гео Милев” и ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски”. Събитието беше уважено от д-р Петя Папазова - Директор на РИОСВ – Стара Загора и д-р Руско Петров – Оперативен управител на Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани – Стара Загора“. Под формата на игри учениците представиха своите знания за природата в родния край и наученото в материала по дисциплината „Човек и природа“. Децата се докоснаха до живата природа и се запознаха с много видове птици. Беше проведено наблюдение на птици на язовира с техника и методическа помощ от страна на специалисти и доброволци от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ и експерти от РИОСВ - Стара Загора. Учениците участваха и в повторното връщане в природата на животни, излекувани в Спасителния център - щъркел, мишелови и таралеж. На отличилите се ученици бяха раздадени награди от община Раднево, а на всяко от училищата бяха дадени енциклопедии за природата, също предоставени от Общината. От екологичната организация и РИОСВ, децата също получиха подаръци.
Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg