Новини
Покана, условия и заявки за участие във Втори фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018 и Конкурса "Тракийски славей - с песните на Динка Русева"
09.07.2018

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имам удоволствието да се обърна към Вас с покана да вземете участие във Втори фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018г., който ще се преведе на 7, 8, 9 септември 2018г. в гр.Раднево, област Стара Загора.    
Фестивалът се организира от Община Раднево и Общински център за култура „Нончо Воденичаров“. Събитието се формира като фестивал на инструменталното и танцово изкуство. Този формат ще даде възможност за изява на множество любители на българския фолклор и ще повиши мотивацията им да се занимават с конструктивната творческа дейност в областта на изкуството.
Крайният срок за изпращане на Вашата заявка е до 15.08.2018г. на адрес:    
Град Раднево 6260, област Стара Загора, ул.“Георги Димитров“№2,     
Общински  център за култура“Нончо Воденичаров“, телефон за контакти – 0899 84 5252    
  е-mail: obcknv_radnevo@abv.bg     
Надявам се поканата да стане достояние на културните институции, инструменталните групи, танцовите състави и ансамбли  от Вашата община, с които заедно да сътворим един незабравим празник на българския фолклор.    
Приложено Ви изпращам условията/Приложение№1/ на Втори фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018 и на конкурса „Тракийски славей- с песните на Динка Русева“и заявки/Приложение№1.1;Приложение№2.2/ за участие в двата формата и се надяваме да бъдете наши гости. Нека заедно да сътворим един незабравим празник на българския фолклор!

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ   
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО  

Покана и заявки за участие, можете да изтеглите от следните линкове:
Покана
Заявки за участие
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg