Новини
Стартира приемът на заявления за участие в жребий за продажба на мартеници /по образец/
29.01.2018
ОБЩИНА РАДНЕВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО НА ТРОТОАРНА ПЛОЩ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ, ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 01.02.2018 ГОД. В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.РАДНЕВО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЙ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ /ПО ОБРАЗЕЦ/.
РАЗДАВАНЕТО НА МЕСТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.02.2018Г./ВТОРНИК/ ОТ 13:30 ЧАСА В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.РАДНЕВО.
В ПОСОЧЕНИЯ ДЕН И ЧАС Е НЕОБХОДИМО ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ / ПРЕДСТАВИТЕЛ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ/.
ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ТРОТОАРНА ПЛОЩ ДО 4 МЕТРА!
ТАКСАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРНА ПЛОЩ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ Е ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЧЛ.20, АЛ.4, ОТ РАЗДЕЛ ІІ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО.
ЗА КОНТАКТИ:
ОТДЕЛ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 0417/ 81 220; О417/ 81 212.
Заявление и дакларации, можете да изтеглиде от тук: 
Заявление и декларация
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg