Новини
Тържествено награждаване на децата с изявени дарби
18.12.2017
На 19 декември 2017 г. в Общинска администрация Раднево, се проведе тържественото награждаване на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.
Тридесет и едно талантливи деца, получиха морално признание за високите си постижения през 2017 година.
В изпълнение на ежегодна Програма на Община Раднево за определяне условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, всички те получиха закрила и финансово стимулиране за развитието си.
"Не мога да не съм горд, а и всички ние, от този звезден водопад, който видяхме. Това е нещо, което е постигнато от нашите деца. Бъдещето е в тях. И това е най-голямата и най-скъпата инвестиция.
Скъпи деца, пожелавам Ви преди всичко да бъдете живи и здрави. Пожелавам Ви никога да не губите онзи хъс, с който преследвате мечтите си и покорявате тези върхове в сферата на спорта, науката, културата, изкуствата и образованието. Пожелавам всеки един от вас да извърви своя път и остави своята златна диря, извървявайки го заедно със своите родители, учители, треньори и възпитатели." - с тези думи Кметът на Община Раднево - Д-р Теньо Тенев, се обърна към присъстващите в залата и лично награди талантливите ученици.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg