Новини
Обществено обсъждане на проекта на план сметка "Чистота"
06.11.2017
На 22.11.2017 г от 17.15 часа в Зала №1 на Общинска администрация Раднево (Залата за заседания на Общински съвет Раднево) ще се проведе обществено обсъждане на проекта на ПЛАН СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ГРАЖДАНИ ЗА 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА РАДНЕВО.
Ръководството на Община Раднево
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg