Новини
Световен ден на птиците
03.10.2017
На 03.10.2017 г. във връзка с отбелязване на Световния ден на птиците на яз. Раднево беше проведен урок на открито с ученици от екоклубовете от две училища от гр. Раднево - СУ „Гео Милев” и ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски”.  Под формата на игри учениците представиха своите знания за природата в родния край и наученото в материала по дисциплината „Човек и природа“. Децата се докоснаха до живата природа и се запознаха се с много видове птици. Беше проведено и наблюдение на птици на язовира с техника и методическа помощ от страна на експерти от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“. На отличилите се ученици бяха раздадени награди от община Раднево, а за всяко от училищата бяха дадени енциклопедии за животните, също предоставени от Общината.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg