Новини
Община Раднево сключи нов договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с най-голямата и развита организация по оползотворяване в това направление–„Екопак България”АД
21.07.2017

Организацията предложи разработена Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Раднево за 2017 – 2019 г., която кореспондира с приетата от Общински съвет – Раднево  Програма за управление на отпадъците на територията на община Раднево.
Съгласно тази Програма през месец юни на територията на гр.Раднево, кв.Гипсово и засега пилотно в с.Трояново са разположени 37 точки за разделно събиране. Броят е определен в зависимост от жителите, вместимостта на контейнерите, честотата на извозване и целите за рециклиране, които трябва да изпълни Общината.Тези точки са подбрани така, че да са удобни за всички граждани и търговски обекти. Отбелязваме, че това разположение по предложение на ползвателите, търпи промяна. Всяка от тези точки представлява набор от три цветни контейнера тип „иглу”, в които да се изхвърлят само отпадъци от опаковки, вкл. и отпадъчна хартия.
Когато ползвате цветните контейнерите не забравяйте, че във всеки цвят се изхвърлят различни по вид отпадъци:
     жълт – пластмасови опаковки, бутилки от вода, безалкохолни, бира, кофички от кисело мляко, пластмасови кофички и тарелки, полиетиленови торбички и найлони, туби, шишенца и кутии от козметика и санитарни продукти, кенове от напитки и консервни кутии, капачки от буркани и др.
     син – кашони и други картонени опаковки, кутии от сокове и мляко, хартиени торбички и чували, кутии от сладка, бонбони, яйца, цигари и др.
     зелен – стъклени бутилки, бурканчета и кутии от козметични продукти, буркани, стъклени шишенца от лекарствени продукти, подправки и др.
•             При ползването на тези контейнери трябва да знаем още:
-    не се изхвърлят силно замърсени опаковки, те не могат да се рециклират
-    предварително трябва да нагънем опаковките или да ги смачкаме, за да намалим обема им
-    пълните опаковки се изсипват предварително
•    В тези контейнери е забранено да се изхвърлят:
-    общ битов отпадък
-    електрически крушки и луминесцентни лампи
-    съдове от керамика, порцелан и огнеупорно стъкло
-    плоско стъкло, стъкло от прозорци, счупени огледала
-    туби от масла и други вредни вещества
А ако сте голяма фирма и генерирате големи количества такива отпадъци, вкл. и отпадъчна хартия от  административна или търговска дейност и позиционираните контейнери са малки, то обадете се в Общинска администрация - Раднево на тел. 0417/81 254 и 0417/81 243 за съдействие при извозването им.  
Логичен е въпроса какво се случва с разделно събраните отпадъци от контейнерите. В определен ден от месеца фирма-подизпълнител на „Екопак България” АД извозва отделно отпадъците от сините или жълтите контейнери, а за зелените веднъж на 3 месеца, до площадка до гр. Хасково за предварително третиране на разделно събраните отпадъци. Всички разходи са за сметка на Екопак. Оттам, допълнително сепарирани  и балирани, отпадъците заминават в заводите за рециклиране, където отпадъците се превръщат в суровини за нови продукти.
Има много причини, които могат да ни накарат сериозно да се замислим за това колко полезно и важно е да събираме отпадъците си разделно. Ето няколко от тях:
-    за да щадим природните си ресурси;
-    за да е по-чисто, по-спретнато и подредено мястото където живеем;
-    за да осигурим едно добро бъдеще за нашите деца.
-    и не на последно място, с всеки тон разделно събран отпадък спестяваме 100 лв. Трябва да отбележим и че сумата нараства с всяка изминала година поради повишаване на отчисленията, които Общината плаща по нормативни изисквания при депониране.
Списъкът може да бъде много по-дълъг, но и тези четири причини са напълно достатъчни, за да накарат всеки разумен човек да преосмисли навиците си, да започне да прави нещо, което ще го кара да се чувства наистина полезен. Достатъчно е само да си представим нещата, които ежедневно изхвърляме в природата с лека ръка, за да осъзнаем последствията, които неминуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца…
 
Затова…..
Пази природата!
Бъди със съвременно екологично мислене!
Събирай разделно!

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg