Новини
Сключен е анекс за удължаване срока на Договора за предоставяне на БФП „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“
09.05.2017
    Потребителите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Раднево-2016“ ще продължат да се хранят безплатно в обществената трапезария до 30.12.2019г., а не както беше предвидено - до 30 април тази година.
    Това стана ясно след като от Управляващия орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ и Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/ въведоха нова Методика  за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода  за единица продукт - обяд за обществените трапезарии, с цел опростяване на разходите по Операциите от тип 3 „Осигуряване на топъл".
    С влизането в сила на Методиката от 01.05.2017г. се предостави възможност на общините да увеличат срока на договорите си до - 30.11. 2017г /минимален срок / и 31.12.2019г./максимален/, както и да увеличат броя на потребителите.
    От 1 май се увеличава и стойността на един храноден и от 2,30 лв. на човек, тя става 2,50 лв. Тази стойност включва разходите за хранителни продукти за осигуряване на супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии- пресен плод или десерт.
    Безплатният „топъл обяд“ ще продължи да се предоставя на 35 потребителя, през работните дни от 01.05.2017г. до 31.12.2019г. като общата сума на договора вече възлиза на 79 283,05 лв.
    Остава и ангажиментът на общината да предоставя на потребителите съпътстващи мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg