Обявления
Списък на оценени кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016”
05.10.2016

Списък на кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016” по Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд-2016”


Списък с оценки на кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария”

Списък на одобрени кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария”

Списък с чакащи кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария”
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg