Новини
Встъпителна пресконференция по проект "Независим живот за нуждаещите се в община Раднево"
28.09.2016
    На 29 септември (четвъртък) 2016 г. от 10:30 часа в зала 315 на Община Раднево ще се проведе встъпителна пресконференция по проект "Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001 - 2.002-0266-С01 между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативната програма и Община Раднево – Бенефициент по проекта.
Повече информация тук!
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg