Обявления
Удължава се срока за прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“
10.09.2016
/assets/Evropeiski_proekti/Tekushti_proekti/2015/logo_topal_obqd.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд - 2016"
BG05FMOP001-03.02


   Във връзка с обявения прием на Заявления за кандидат-потребители на социална услуга „обществена трапезария“ при реализирането на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Раднево- 2016“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0086-C01 от 24.08.2016г., Ви уведомяваме, че срокът за прием на документи се удължава до 13.09.2016г. (включително).
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg