Обявления
Започва прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“
31.08.2016
    Във връзка с изпълнението на проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАДНЕВО-2016”, който Община Раднево изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05FMOP001-03.02-0086-C01 по Процедура BG05FMOP001-03.02,  Операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица,
   
    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че от 01.09.2016г. започва прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“.  Домашният социален патронаж ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата, в периода от септември 2016г. до април 2017г. на 35 лица от следните целеви групи:
    1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
    2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от  дирекция „Социално подпомагане“-Раднево.
    3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери- за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
    Заявление- декларация за кандидатстване може да получите от Информационния център на Община Раднево, както и да  изтеглите от тук.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg