Новини
На 24.08.2016г. Община Раднево подписа Договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“
28.08.2016
    На 24.08.2016г. между Община Раднево и Агенция за социално подпомагане е подписан Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“. Проектът се осъществява по процедура BG05FMOP001-03.02 на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд-2016“, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
    Общата цел е намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
    Целевите групи са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;  самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
    Стойността на проекта е 14 699,30лв.
    Дейностите по проекта ще стартират през септември 2016г. Крайната дата за приключване е 30.04.2017г.

Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg