Обявления
Започва прием на заявления за подбор на персонал и потребители по проект „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”, Договор BG05M9OP001-2.002-0266-C01
05.08.2016
     Във връзка с изпълнението на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО”, който Община Раднево изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9OP001-2.002-0266-C01 по Процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд,
    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че от 8 август 2016 година започва прием на заявления за подбор на персонал и потребители в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда - гр. Раднево.
    Попълнените и комплектувани с необходимите приложения Заявления се подават в Информационния център на Община Раднево.
    Информация за условията и документите за кандидатстване може да получите от Информационния център на Община Раднево, както и да се изтеглят от тук.

Обява за прием на заявления за длъжност Социален работник и Сътрудник Социални дейности
    - Приложение №1 - Заявление за длъжност Социален работник и Сътрудник Социални дейности
    - Приложение №1.1 - Декларация за съгласие
    - Приложение № 1.2 - Декларация

Обява за прием на заявления за длъжност „Личен асистент“ и потребители на социалните услуги
    - Приложение №1 - Заявление за кандидат-потребител
    - Приложение № 1.2 - Декларация за съгласие
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg