Новини
Община Раднево подписа договор за изпълнение на проект „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”
17.06.2016
/assets/Evropeiski_proekti/Partniorski_proekti/Novi_vazmojnosti_za_grija/OPRCHRok.jpg
    На 15 юни 2016г. между Община Раднево и Министерството на труда и социалната политика е подписан Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот" по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на проект „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”.
    Общата цел е подобряване качеството на живот на хората в община Раднево чрез осигуряване на пълноценен живот, като се повиши достъпа до социални услуги.
    Целевите групи са хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване.
    Стойността на проекта е 499 956, 16 лева. Дейностите ще стартират от 1 юли 2016 г. Крайната дата за приключване на проекта е 1 април 2018 г.
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Защита на личните данни
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg