Новини
Седем месеца потребители ползват социалната услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”
14.12.2015
Седем месеца потребители ползват социалната услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-2409-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Раднево, на територията на общината се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.  Повече информация тук!
Избори за Народни представители - на 26.03.2017г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg