50 години Раднево

Децата на град Раднево

Община Раднево

Поглед от високо

Прерязване на лента

Деца

Паметник

Изглед към търговския център

24.04.2015
Информация относно изпълнението на проект "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"


24.04.2015
Покана за пресконференция

Община Стара Загора и Община Раднево ви канят на 29.04.2015 г. от 10:00 ч. в конферентна зала №315 в Община Раднево на пресконференция за напредъка...


27.03.2015
Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”

Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” договор № 2014ВС05М90Р001-2.2015.001-С0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014ВО05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна...


25.03.2015
ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015

Община Раднево се присъединява към седмото поредно издание на глобалната инициатива ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА


12.03.2015
Информационна среща за представяне на утвърдените оперативни програми за програмен период 2014 - 2020

Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Мрежата от областни информационни центрове в страната стартира...


12.03.2015
Кампания за определяне на личния риск от остеопороза

ОБЩИНА РАДНЕВО ПОКАНАДата: 19 март 2015 г. /четвъртък/ Място: Община Раднево, гр. Раднево – Център за социална рехабилитация и интеграция (под стоматологията)Час: от 9:30 до...