50 години Раднево
Поглед от високо
Паметник
Изглед към търговския център
22.05.2019
ОБЩИНА РАДНЕВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРСР
ОБЩИНА РАДНЕВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРСР   На 15 май Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписа Административен договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските...

22.05.2019
Кампания за събиране на опасни отпадъци

21.05.2019
Пролетен празник "Нашите деца - малки чудеса"
На 20 май 2019 г. се състоя пролетния празник на ДГ №3 “Знаме на мира” , който беше под надслов “Нашите деца-малки чудеса”. Д-р Теньо Тенев – Кмет на Община Раднево лично поздрави всички учители и деца. „Пожелавам Ви здраве, дръзновение, енергия и вярвам, че заедно ще работим за по-доброто бъдеще на нашите деца. А на вас мили дечица, от сърце желая много здраве, безгрижно детство, мечти и верни приятели!“ – каза градоначалникът. Вдъхновени от магията на приказките, участниците се почувстваха като истински артисти. Вълшебната атмосфера успя да трогне и вдъхнови малки и големи, а двора на детската градина се изпълни с музика,...

21.05.2019
Съобщение
Уважаеми дами и господа,Съобщаваме Ви, че поради внезапната кончина на Славея Иванова - Началник отдел "Социални дейности" в Община Раднево се отменя празничният коктейл, който щеше да се състои на 24 май 2019 г. и днешният концерт "Песни с нежни имена".

17.05.2019
Съобщение

16.05.2019
Покана
Имам удоволствието да поканя всички бивши учители и дейци на културата, на празничен коктейл, който ще се състои на 24 май 2019 г. от 12:00 ч. в Бистро „Фантазия“. Заповядайте! Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО

Избори за членове на Европейски парламент от Република България - 2019 г.
Портал за отворени данни на Република България
/assets/Sanirane/Logo_EEJ.jpg