Република България
Община Раднево
Официален интернет сайт

50 години Раднево

Децата на град Раднево

Община Раднево

Поглед от високо

Деца

Паметник

Изглед към търговския център

12.07.2016
Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране с подкрепата на Международен фонд "Козлодуй" (МФК), ще отпускат безвъзмездна финансова помощ с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране с подкрепата на Международен фонд "Козлодуй" (МФК), администриран от Европейската банка за...


07.07.2016
На 5 юли беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, гр. Раднево“

На 5 юли, Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписаха на официална церемония в...


05.07.2016
Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ, гр. Раднево“

Днес на 5 юли, Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписаха на официална церемония...


01.07.2016
Изграждане на „Открита детска и спортна площадка” в кв. Гледачевски, гр. Раднево

По предложение на кмета на Община Раднево, с Решение № 243 от 30.06.2016 г., Общински съвет – Раднево гласува средства в размер на 480 000...


30.06.2016
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Раднево

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради разширява обхвата си. По програмата съгласно ПМС 23/04.02.2016 год. могат да кандидатстват и по-малки жилищни блокове....


27.06.2016
Пресконференция по проект „Почистване и облагородяване на парк в с. Рисиманово“

На 28 юни 2016 г. /вторник/ в пенсионерски клуб, с. Рисиманово от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен Проект „Почистване...