50 години Раднево

Децата на град Раднево

Община Раднево

Поглед от високо

Прерязване на лента

Деца

Паметник

Изглед към търговския център

31.08.2015
Празнична програма по случай 7 септември - Ден на Раднево

24.08.2015
Съобщение

Съобщение относно регистриране на заболяването бруцелоза


18.08.2015
Заключителна пресконференция по проект „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна“

Заключителна пресконференция по проект „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна“ по Оперативна програма ”Административен капацитет” 2007-2013


14.08.2015
Съобщение

Съобщение Уважаеми граждани, Във връзка с извършване на строително ремонтни работи по главен път ІІІ-554 в изпълнение на проект "Интегриран воден проект за изграждане ГПСОВ...


10.08.2015
Протокол на Комисия за проверка при извършване на адресните регистрации

Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 1336/23.07.2015 г. на Кмета на Община Раднево със задача да извърши проверка относно спазване изискванията по чл. 92...


06.08.2015
Традиционен панаир Раднево 2015 г.

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРАТРАДИЦИОНЕН ПАНАИР РАДНЕВО 2015 г.04.09.2015 г. - 07.09.2015 г. Раздаването на места за търговска дейност за периода на панаира ще...